A English צור קשר יצירתיות בחינוך במה לאומנויות בחינוך חגות ומחקר תוכניות ופרויקטים מאגר משאבים פיתוח מקצועי אודות
   
  "מתווה" הינו מרכז ארצי המציע ומאגד ידע, משאבים ויוזמות להובלת תהליכים חינוכיים ויצירתיים באמנויות. "מתווה" נועד לשמש במה מקצועית לפיתוח וקידום תחום האמנויות בחינוך בישראל. "מתווה" מציע משאבים וכלים חינוכיים, יעוץ וליווי מקצועי, מפתח תוכניות ודרכי הוראה ולמידה ופועל לקידום יוזמות ושותפויות. כל אלה בשני נתיבים שלובים: קידום החינוך והלמידה באמנויות ושילוב האמנויות בהוראה ובלמידה של תחומי ידע אחרים.  
   
   
  ברכות לאתר מתווה עם עלותו לרשת!
 
חפשו אותנו ב- Facebook